Και τα Αγγλικά γίνονται .... παιχνίδι

Παιχνίδι γίνεται η εκμάθηση ξένης γλώσσας για τους μαθητές με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Αξιοποιώντας το βιντεοπροβολέα και αυθεντικό υλικό από το National Geographic καθώς και  το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) που συνοδεύει το συμβατικό μας βιβλίο οι μαθητές μας μαθαίνουν διασκεδάζοντας! Χωρίς να καταργείται ο πίνακας και το βιβλίο, στο σχολείο μας εφαρμόζονται παράλληλα και σύγχρονες μέθοδοι στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας  που αυξάνουν το κίνητρο στη μάθηση και ανοίγουν τους ορίζοντες του μαθητή.