Μέσα στο σπίτι, γράφουμε ποιήματα!

Τελικά μέσα από κάθε δυσκολία πάντα κάτι καλό βγαίνει. Και η ποιητική δημιουργία ξυπνά στους μαθητές. Δημοσιεύουμε το επίκαιρο ποίημα που έγραψε σήμερα ο Πέτρος Χασάνκο, μαθητής της 3ης τάξης του Γενικού Λυκείου, εκφράζοντας την ελπίδα που γεννά η πίστη στο Θεό!

When you believe 

In this time of fear,
prayers often prove in vain
And hope seems like a bird
Flying swiftly away.
But I’m standing here
My heart seems so closed and I can’t explain 
I’m seeking  for faith, speaking words
I never thought I’d say.

Who knows what you can achieve when you believe.
Somehow you will, when you believe
You know you can be free when you believe
So now you know you will when you believe 

And when darkness comes
 And your soul’s lost,
Don’t be afraid,
 there’s nothing you can’t achieve
And when God sees how you proceed,
he will make it happen
You will be saved
When you believe.

book-education-graphing-paper-167682.jpg