Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων 

Το Σχολείο μας γνωρίζει τη ζωτική σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Θεωρεί χρέος του την ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους. Τη Δευτέρα, 18/02/2019 στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους γονείς των μαθητών της Δευτέρας και Τρίτης Γενικού Λυκείου.